Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009

Reactie

Naam M Donders
Plaats Etten-Leur
Datum 30 oktober 2019

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op het voorliggende wijzigingsvoorstel?
Terug naar 1 x praktijkbegeleiding categorie b. Dat instructeur zelf de les kan bepalen. Het wordt meestal toch een bijzondere verrichting of kruispunten of links- of rechts afslaan. Gebruik kunnen maken van een digitale Leskaart.

Een rijbewijsleerling is wel oké.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht