Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol en de Regeling burgerluchthavens

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt wijzigingen voor van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol en de Regeling burgerluchthavens.

 

De eerste wijziging gaat over de handhavingsrapportages over luchthavens. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van regelgeving voor luchthavens, zoals Schiphol en de overige burgerluchthavens van nationale betekenis Rotterdam, Maastricht, Eelde en Lelystad. ILT moet binnen vastgelegde termijnen rapporteren. De termijnen blijken echter te krap, en moeten daarom aangepast worden.

 

De tweede wijziging is een aanpassing van de ongevalkansen. Deze worden gebruikt  voor de berekening van de externe-veiligheidsrisico’s van de burgerluchthavens, met uitzondering van Schiphol. Deze ongevalkansen waren verouderd omdat veel vliegtuigen inmiddels moderner zijn en ook omdat de vliegtuigen van zogenaamde zwarte-lijst-operators (luchtvaartmaatschappijen) niet meer welkom zijn in de EU. Bij de bepaling van de ongevalkansen zijn nieuwe verkeers- en ongevalgegevens gebruikt, van vergelijkbare Europese en Nederlandse luchthavens. Het resultaat van de berekening van de externe-veiligheidsrisico’s, de zogenaamde 10^-5 en 10^-6 plaatsgebonden risicocontouren en het totaal risico gewicht, wordt opgenomen in de luchthavenbesluiten.

In de Regeling zijn de wijzigingen te vinden in bijlage 2, tabel 3 en paragraaf 3.4.4.

 

Doelen

  • Het doel van de eerste wijziging is om de oplevertermijnen voor de handhavingsrapportages realistischer te maken waardoor tijdige oplevering wordt gegarandeerd.
  • Het doel van de tweede wijziging is om bij berekeningen ten behoeve van de externe-veiligheidsrisico’s (EV) zoveel mogelijk gebruik te maken van actuele gegevens. Hierdoor geven de plaatsgebonden risico-contouren die worden berekend zoveel mogelijk de daadwerkelijke risico’s in de omgeving van een luchthaven weer.

Uw reactie

U kunt tot en met 13 februari 2023 via deze website reageren op beide onderdelen van de regeling en de toelichting. 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie8 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties