Wijziging Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor op de Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW (Rbni IenW). Deze regeling benoemt de aspecten waarover aanbieders van essentiële diensten (AED’s) binnen het IenW-domein beleid, processen en procedures moeten ontwikkelen. Door deze wijziging wordt de Rbni IenW ook van toepassing op AED’s binnen de sectoren vervoer over de weg en vervoer per spoor.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 18 april 2023

De regeling is op 25 oktober 2022 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 1 januari 2023 in werking getreden. De internetconsultatie heeft niet tot wijzigingen geleid.

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 april 2023