Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling beheer verpakkingen ivm statiegeld

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt regelgeving voor waarmee statiegeld op kunststof flessen kan worden opgelegd. Hiervoor is eerder het Besluit maatregelen kunststof drankflessen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/13/besluit-kunststof-drankflessen) opgesteld. Aanvullend wordt nu in een ministeriële regeling de minimale hoogte van het statiegeld vastgesteld en wordt verplicht dat er op de kunststof flessen ‘statiegeldfles’ wordt vermeld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 juli 2021

De Regeling is op 1 juli 2021 in werking getreden

Link toegevoegd, 8 juli 2020

Op 24 april 2020 is de regeling in de Staatscourant gepubliceerd, met een inhoudelijke reactie op de Internetconsultatie. De regeling zal op 1 juli 2021 in werking treden.

Link toegevoegd, 2 juni 2020

Op 24 april 2020 is de wijziging van het BESLUIT beheer verpakkingen 2014 in het staatsblad gepubliceerd.

Link toegevoegd, 2 juni 2020

Op 11 mei 2020 is in het staatsblad gepubliceerd dat de artikelen 11, 12, 14 en 15 van het Besluit beheerverpakkingen 2014 op 1 juli 2021 in werking zullen treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 juni 2020

Het verslag van de reacties op de regeling is gepubliceerd. Op 11 mei 2020 is de in werking treding in het staatsblad gepubliceerd.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 9 oktober 2019

In de Concept-tekst was een typefout geslopen. Dankzij een opmerkzame indiener is dit gecorrigeerd.

Zoeken
Uitgebreid zoeken