Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Mijnbouwbesluit (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken)

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) (Kamerstukken 35 462) zijn de bepalingen over het verwijderen en hergebruiken van mijnbouwwerken verduidelijkt, geactualiseerd en aangevuld. In bijgaande wijziging van het Mijnbouwbesluit wordt het in het wetsvoorstel neergelegde nieuwe systeem ten aanzien van verwijderen en hergebruiken verder uitgewerkt en worden tevens enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-11-2020
Einddatum consultatie 13-12-2020
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 10523
Onderwerpen Overige economische sectoren

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

mijnbouwondernemingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

efficiënte en gestructureerde aanpak van verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken

Waarop kunt u reageren

de gehele regeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Mijnbouwbesluit

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling