Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wijziging Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure

Met deze consultatie wordt een wijziging van de Mediawet 2008 voorgelegd met vier onderwerpen: een aanscherping van de procedure voor instemming van de Minister van OCW met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal, de modernisering van procedures voor benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet geregelde organisaties, een aanpassing van het standaardprogrammapakket en enkele technische verbeteringen, onder meer voor taken van het Commissariaat voor de Media.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 augustus 2018

Acties

Delen regeling