Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging maximumtarieven taxivervoer 2021

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de indexering van de maximumtarieven voor taxivervoer voor. Hiervoor wordt sinds 2017 gebruik gemaakt van de Landelijke Tarievenindex (LTI). De keuze voor deze index volgt uit de evaluatie van de tariefstructuur in de taxisector, waarover de Tweede Kamer per brief in 2016 is geïnformeerd (Kamerstuk 31521 nr. 100). Het ministerie streeft naar inwerkingtreding van de indexeringsregeling met ingang van 1 januari 2021.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-10-2020
Einddatum consultatie 23-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12064
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Taxichauffeurs, -ondernemers en -reizigers en handhavende instanties.

De jaarlijkse indexering van de taxitarieven in de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer heeft als doel de maximumtarieven aan te sluiten bij de prijsontwikkeling in de markt. De regeling brengt de maximumtarieven in overeenstemming met de indexcijfers en schept ook voor 2021 duidelijkheid aan chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximumtarieven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling leidt tot duidelijkheid voor chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de te hanteren maximumtarieven. Voor 2021 is de LTI (Landelijke TarievenIndex) 0,91%. Dit betekent dat de vaste bedragen, de bedragen per kilometer en de bedragen per minuut met dit percentage worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor het tarief dat de vervoerder, mits afgesproken met de consument, in rekening mag brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit.
De maximumtarieven gelden niet voor contractvervoer (artikel 81, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000) en voor taxivervoer dat wordt aangeboden tegen een vast tarief per rit dat vooraf met de consument is overeengekomen (artikel 1, derde lid, van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer). De regeling heeft voor de maximum voor dat vervoer te rekenen tarieven geen effect.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 23 november 2020 via deze website reageren op de concept-regeling en de toelichting.

De LTI is reeds geconsulteerd door DOVA, het samenwerkingsverband van de veertien decentrale ov-autoriteiten. In aanvulling hierop consulteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals de regeling waarin de LTI wordt toegepast op de maximumtarieven voor taxivervoer.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling