Besluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2009 BES in verband met de wijziging van de Handelsregisterwet 2009 BES

In het ontwerpbesluit zijn regels opgenomen voor de nieuwe heffingssystematiek voor de jaarlijkse bijdrage voor inschrijving in het handelsregister van de Kamers. Die systematiek is gebaseerd op de gewijzigde Handelsregisterwet 2009 BES. Niet het vermogen is bepalend, maar de rechtsvorm. Elke rechtsvorm krijgt een bepaald gewicht, dat gebaseerd is op de hoeveelheid werk die de Kamers aan die rechtsvorm hebben. Dat gewicht wordt vermenigvuldigd met een bedrag en dat is dan de jaarlijkse bijdrage.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-08-2020
Einddatum consultatie 03-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Handel Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle op de BES-eilanden ingeschreven ondernemingen, rechtspersonen of nevenvestigingen, functionarissen van rechtspersonen, openbare lichamen, de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen


In het ontwerpbesluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 2009 BES zijn de regels opgenomen voor de nieuwe heffingssystematiek voor de jaarlijkse bijdrage voor inschrijving in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES. Niet het vermogen is bepalend, maar de rechtsvorm. Elke rechtsvorm krijgt een bepaald gewicht in een tabel in dit ontwerpbesluit, dat gebaseerd is op de kosten en de hoeveelheid werk die de Kamers aan die rechtsvorm hebben. Dat gewicht wordt vermenigvuldigd met een bedrag dat in de Financiële regeling wordt vastgesteld, en dat is dan de jaarlijkse bijdrage. De bedrijven hoeven niet meer elk jaar hun vermogen door te geven, en dat leidt tot een vermindering van de regeldruk. De Kamers hebben ook minder uitvoeringslasten.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl