Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Drinkwaterwet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Drinkwaterwet (Dww). Het wetsvoorstel verlengt de looptijd van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Dit zal leiden tot stabielere drinkwaterprijzen en stabielere financiële gezondheid van drinkwaterbedrijven. Ook wordt verduidelijkt wat er moet gebeuren als signaleringsparameters worden overschreden. Hierdoor zal het aantal ontheffingsaanvragen en productiestops dalen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2020
Einddatum consultatie 10-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10344
Onderwerpen Organisatie en beleid Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Drinkwaterbedrijven (vertegenwoordigd in VEWIN);
• Afnemers (vertegenwoordigd in Consumentenbond en VEMW);
• Gemeenten en provincies als aandeelhouders van drinkwaterbedrijven (vertegenwoordigd in VNG en IPO);
• De ILT, als toezichthouder op de Drinkwaterwet;
• RIVM.

Doel van de wetswijziging:
In de Drinkwaterwet is nu een looptijd van twee jaar van de vermogenskostenvoet vastgelegd. Deze looptijd is te kort. Dit wijzigingsvoorstel verlengt de looptijd naar drie jaar. Dat gebeurt eveneens voor de looptijd van het maximale toegestane aandeel eigen vermogen in het totale vermogen. Dit moet leiden tot stabielere drinkwatertarieven en financiële posities van de drinkwaterbedrijven. Ook wordt verduidelijkt dat eventueel te hoge tarieven al direct in het jaar daarna kunnen worden gecompenseerd in het tarief voor dat jaar.
De wijziging van de regels over signaleringsparameters voor drinkwater en voor oppervlaktewater, waarmee drinkwater wordt gemaakt, heeft als doel een verbeterde uitvoering en handhaving en betere basis in de wet voor de uitwerking van deze regels in de lagere regelgeving. Als een signaleringswaarde wordt overschreden, dan moet een drinkwaterbedrijf onderzoeken om welke stof het gaat en wat de gezondheidsrisico’s zijn. Een ontheffing of productiestop is niet direct nodig.
Tot slot bevat de wijziging enkele technische reparaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het verlengen van de looptijd van de vermogenskostenvoet worden stabielere drinkwatertarieven en stabielere financiële gezondheid van drinkwaterbedrijven verwacht.
Door het verduidelijken van de rol van signaleringsparameter worden minder complicaties in de uitvoering en handhaving van de lagere regelgeving verwacht. Dit moet leiden tot minder onnodige ontheffingsaanvragen en ook minder productiestops bij drinkwaterbedrijven.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 10 september 2020 via deze website reageren op de voorgestelde wijziging en bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Drinkwaterwet

Bron: wetten.overheid.nl

Advies Raad van State in Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling