Regeling tot wijziging diverse tariefregelingen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van diverse tariefregelingen voor de transportsectoren. Voor de vergunning- en dienstverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) kunnen tarieven in rekening worden gebracht bij de aanvragers. Bij uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden van de ILT moeten daarvoor ook nieuwe tarieven voor deze werkzaamheden worden vastgesteld. Deze regeling bepaalt deze nieuwe tarieven.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 5 oktober 2022

De Regeling is op 1 oktober 2022 in werking getreden.

Link toegevoegd, 5 oktober 2022

De Regeling is op 27 september 2022 in de Staatscourant gepubliceerd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 september 2022

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is gepubliceerd. Er waren geen reacties ingediend.