Wijziging Binnenvaartregeling

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de Binnenvaartregeling:
1.De verklaring praktijkexamen machinist wordt ingevoerd
2.Bemanningseisen voor drijvende werktuigen en snelle watertaxi’s worden aangepast
3.De administratie van de vaartijd voor praktijkexamentraject schipper rondvaartboot beperkt vaargebied wordt verruimd
4.Resultaten van geneeskundig onderzoek worden anders geregistreerd
5.Drie protocollen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart worden geïmplementeerd

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-10-2020
Einddatum consultatie 23-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11070
Onderwerpen Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Aankomend machinisten in de binnenvaart;
• Snelle watertaxi’s;
• Schippers rondvaartboot beperkt vaargebied;
• Bemanningsleden binnenvaart.

De doelen van deze wijziging van de Binnenvaartregeling (Bvr) zijn:
1. De verklaring praktijkexamen machinist wordt ingevoerd, als bewijs dat het praktijkexamen machinist binnenvaart met goed gevolg is afgelegd. Deze wijziging treedt deels met terugwerkende kracht in werking tot en met 1 april 2019;
2. De (gedeeltelijke) vrijstelling van de bemanningseisen voor drijvende werktuigen en de bemanning van snelle watertaxi’s wordt opgenomen;
3. Het wordt formeel mogelijk gemaakt de benodigde vaartijd in het praktijkexamentraject schipper rondvaartboot beperkt vaargebied zowel aan te tonen door middel van een dienstboekje, als door middel van een werkgeversverklaring in combinatie met salarisstroken;
4. De resultaten van het geneeskundig onderzoek van zowel binnenvaart-, als zeevaartbemanningsleden wordt om privacy redenen anders geregistreerd;

Tenslotte worden twee protocollen (2018-II-7 en 2019-I-11) van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart geïmplementeerd in de Bvr. Tevens wordt artikel III, volgend uit protocol 2018-II-13 van de CCR aangepast.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat rond de 50 kandidaten per jaar gebruik zullen maken van de mogelijkheid een praktijkexamen machinist af te leggen.
Het vrijstellen van drijvende werktuigen van bemanningseisen betekent dat er op het drijvende werktuig alleen een schipper aanwezig hoeft te zijn die in het bezit is van het vereiste vaarbewijs en geen matroos. Dit betekent een vereenvoudiging en besparing voor de praktijk.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 23 november 2020 via deze website reageren op:
• De invoering de verklaring praktijkexamen machinist;
• De (gedeeltelijke) vrijstelling van de bemanningseisen voor drijvende werktuigen en de bemanning van snelle watertaxi’s;
• Het formeel mogelijk maken de benodigde vaartijd in het praktijkexamentraject schipper rondvaartboot beperkt vaargebied zowel aan te tonen door middel van een dienstboekje als door middel van een werkgeversverklaring in combinatie met salarisstroken.
De implementatie van de twee protocollen (2018-II-7 en 2019-I-11) van de CCR liggen niet ter consultatie, omdat dit een zuivere implementatie is. De aanpassing van artikel III, volgend uit protocol 2018-II-13 van de CCR ligt ook niet ter consultatie omdat dit alleen enkele technische wijzigingen in de Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren betreft.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Binnenvaartregeling

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl