Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie WW en afschaffing sectorfondsen

Reactie

Naam Van der Hulst Rozenkwekerijen (L Hafmans vd Hulst)
Plaats Meterik
Datum 10 december 2018

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
De agrarisch en groene sectoren waar wij onderdeel van zijn kennen sinds jaar en dag een gedifferentieerde wachtgeldfondspremie. Een systeem vergelijkbaar met het systeem in het wetsvoorstel maar dan op sectorniveau. Binnen deze wachtgeldfondsen wordt gekeken naar de schadelast voor de ww. De agrarische sector heeft een van de laagste ww lasten van alle sectoren! Daarnaast kennen wij in de glastuinbouw een mobiliteitscentrum wat is opgericht om uitstroom naar de WW te beperken en vakkennis te behouden. Daarnaast wordt er per jaar door de glastuinbouw bijna 5 miljoen euro aan premie aan het O&O-fonds betaald voor arbeidsmarkt gerelateerde projecten en duurzame inzetbaarheid. Door dit alles kent de agrarisch en groene sector een lage WW-premie. Door nu alle sectorfondsen af te schaffen en de ww-instroom op een hoop te gooien en in gelijke mate te verdelen naar alle werkgevers met één premie voor vaste dienstverbanden en één voor losse dienstverbanden, gaat onze sector mee betalen aan de lasten van sectoren van waaruit veel uitstroom de WW in plaatsvindt. Wij vinden dit niet terecht. Wij kunnen ons nog wel een systeem voorstellen met een clustering van sectoren die eveneens met seizoensinvloeden te maken hebben met vergelijkbare risico’s hebben. Want ook in dit kader speelt, dat wij als sector door seizoensinvloeden gewoon ook niet in staat zijn alle mensen een vast dienstverband aan te bieden. Het is zeer onterecht dat het vertaald wordt als dat het gunstiger wordt dat de werkgever vaste contracten aanbied. Het is andersom, de werkgevers worden op (onterechte) kosten gejaagd door het verhogen van de premies voor tijdelijke contracten. De meeste agrarische bedrijven zijn zeer seizoenafhankelijk qua inzet van arbeid. Zij worden onevenredig benadeeld door deze maatregel! Dit terwijl de kosten voor ww uitkeringen niet in deze sector ontstaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht