Wijziging Besluit Spoorverkeer en Regeling Spoorverkeer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit spoorverkeer en de Regeling spoorverkeer. Deze wijzigingen zijn een implementatie van Europese regelgeving, en voor het grootste gedeelte dus verplicht om door te voeren in Nederland. Een gevolg is onder andere dat er wijzigingen in de veiligheidsbeheersystemen van infrastructuurbeheerder en spoorwegondernemingen moeten komen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: