Wijziging Besluit slotallocatie

Gezien de schaarste op de luchthaven Schiphol slagen de verantwoordelijke partijen er niet meer in om gezamenlijk tot een capaciteitsdeclaratie voor de luchthaven Schiphol te komen. De capaciteitsdeclaratie vormt de basis voor de slotallocatie door de slotcoördinator. Om uit deze impasse te komen stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aanpassing van het Besluit slotallocatie voor. De voorliggende wijziging gaat over het vaststellen van de capaciteitsdeclaratie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 oktober 2019

De Wijziging Besluit Slotallocatie is per 1 oktober 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 1 oktober 2019

De Wijziging Besluit Slotallocatie is per 1 oktober 2019 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 augustus 2018

Verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie over Wijziging Besluit Slotallocatie