Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding i.v.m. inzetbaarheidskosten

Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding regelt onder welke voorwaarden werkgevers kosten kunnen aftrekken van de transitievergoeding. Het besluit wordt verruimd. Werkgevers kunnen voortaan niet alleen inzetbaarheidskosten voor de werknemer in mindering brengen op de transitievergoeding die gericht zijn op een andere functie bij een andere werkgever, maar ook inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie in de eigen onderneming van de werkgever.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
12-11-2018
Einddatum consultatie
10-12-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID
9115
Onderwerpen
Ontslag Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regering verwacht dat werkgevers meer bereid zullen zijn te investeren in de brede inzetbaarheid van de werknemer door de verruiming van de mogelijkheid tot het aftrekken van kosten van de transitievergoeding. Dit zorgt ervoor dat werknemers breder geschoold en breder inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, wat in hun voordeel werkt als het aankomt op een eventueel ontslag.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling