Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit spoorwegpersoneel 2011 in verband met de toedeling van bevoegdheden aan spoorwegondernemingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit en de Regeling spoorwegpersoneel 2011 voor. Hiermee wordt de Spoorwegwet geharmoniseerd met de Machinistenrichtlijn (2007/59/EG). De beoordeling voor het bevoegdheidsbewijs voor machinisten verschuift hiermee van de minister naar spoorwegondernemingen.
Deze internet consultatie betreft het ontwerp besluit. Consultatie van de regeling vindt op een later moment plaats.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-03-2018
Einddatum consultatie 21-04-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8829
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De aanpassing van het Besluit spoorwegpersoneel beoogt de Nederlandse regelgeving ten aanzien van het afgeven van bevoegdheidsbewijzen aan te laten sluiten op de Europese regelgeving. Daarnaast worden enkele uitvoeringsproblemen en wetgeving technische onvolkomenheden opgelost.

Doelgroepen die worden geraakt:
• personen die opgeleid en geëxamineerd willen worden als machinist op het spoorwegnet van de Unie of erkend willen worden als examinator;
• spoorwegondernemingen die machinisten willen opleiden en beoordelen voor het rijden met treintypen en specifieke spoorwegtrajecten.
• de Stichting VVRV die de beoordelingen tot dusver namens de minister uitvoerde.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aangepaste regelgeving zorgt ervoor dat spoorwegondernemingen zelf machinisten, die over een machinistenvergunning beschikken, kunnen beoordelen op geschiktheid om met bepaalde typen treinen op door hen bereden baanvakken kunnen rijden. Tot dusver werd dit door de VVRV gedaan namens de minister. De examinatoren blijven door de VVRV erkend en bijgeschoold, zodat de waarborg bestaat dat de examinatoren aan de Nederlandse standaard blijven voldoen.
Spoorwegondernemingen hebben nu meer vrijheid in het tijdstip waarop de opleidingen en beoordelingen worden uitgevoerd. Door de beoordelingen in eigen hand uit te voeren kan er voor de spoorwegondernemingen een kostenvoordeel optreden. Daarnaast wordt meer duidelijkheid geschapen voor personen die in een andere EU-lidstaat zijn erkend als examinator en ook in Nederland erkend willen worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt bij uw reactie het gehele ontwerp besluit en de toelichting betrekken. Op alle voorgestelde wijzigingen kunt u tot en met 21 april 2018 een reactie geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling