Wijziging Besluit loonbegrip

Reactie

Naam Kwekerij Keijzer (Dhr J Keijzer)
Plaats De Lier
Datum 7 december 2018

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Onze brancheorganisatie concludeert dat het wetsvoorstel de seizoenarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder maakt. Het wetsvoorstel betekent voor telers een kostprijsverhoging van in sommige gevallen 7,5% (op een loonsom in de sector van 600 miljoen). Daarmee ondermijnt het wetsvoorstel de positie van telers in de keten plus dat de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland wordt verslechterd. Gevolg kan zijn dat teelten hierdoor uit Nederland verdwijnen, dit met alle gevolgen van dien. In de afgelopen jaren heeft het Kabinet meerdere maatregelen op elkaar gestapeld die het zowel voor werkgevers als voor werknemers zeer zeker niet aantrekkelijker hebben gemaakt.
Tansitievergoeding vanaf dag 1:
Het is de bedoeling dat alle werknemers recht krijgen op een transitievergoeding vanaf dag 1 van het dienstverband. Dit betekent dat zelfs voor iemand die na de proeftijd stopt met werken, een transitievergoeding moet worden betaald. Wij werken met producten waarbij de hoeveelheid werk afhankelijk is van de seizoenen. Concreet, grote verschillen in werk-aanbod gedurende het jaar. Wij zijn simpelweg gewoon niet in staat om voor alle werknemers die in pieken bij ons werken jaarrond werk aan te bieden. Het is dan ook niet realistisch om ons met te betalen transitievergoedingen te willen prikkelen om mensen aan te nemen. We worden door dit voorstel ten onrechte op kosten gejaagd. In die zin zullen we wellicht nog meer gebruik gaan maken van uitzendkrachten en ander flexibel personeel.
Afschaffen sectorfondsen in de WW
De agrarisch en groene sectoren waar wij onderdeel van zijn kennen sinds jaar en dag een gedifferentieerde wachtgeldfondspremie. Een systeem vergelijkbaar met het systeem in het wetsvoorstel maar dan op sectorniveau. Daarnaast kennen wij in de glastuinbouw een mobiliteitscentrum wat is opgericht om uitstroom naar de WW te beperken en vakkennis te behouden. Daarnaast wordt er per jaar door de glastuinbouw bijna 5 miljoen euro aan premie aan het O&O-fonds betaald voor arbeidsmarkt gerelateerde projecten en duurzame inzetbaarheid. Door dit alles kent de agrarisch en groene sector een lage WW-premie. Door nu alle sectorfondsen af te schaffen en de ww-instroom op een hoop te gooien en in gelijke mate te verdelen naar alle werkgevers met één premie voor vaste dienstverbanden en één voor losse dienstverbanden, gaat onze sector mee betalen aan de lasten van sectoren van waaruit veel uitstroom de WW in plaatsvindt. Wij vinden dit niet terecht.