Wijziging Besluit loonbegrip

In het Besluit Loonbegrip wordt vastgesteld hoe het ‘loon per maand’ voor de berekening van de transitievergoeding berekend kan worden. Het besluit gaat daarbij uit van de overeengekomen of gemiddelde arbeidsduur per maand. Door de introductie van de maatregel dat transitievergoeding vanaf dag 1 verschuldigd is, moet ook een loon per maand berekend kunnen worden als er geen volledige maand is gewerkt. Het gewijzigde besluit voorziet hierin.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-11-2018
Einddatum consultatie 10-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9706
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Ontslag

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Werkgevers kunnen het loon per maand berekenen, ook als geen volledige maand is gewerkt, als gevolg van de wijziging in het Besluit loonbegrip.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding in verband met de invoering van het recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

Bron: wetten.overheid.nl