Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Besluit inburgering ivm vrijstelling voor werkenden van examenonderdeel ONA

Met de wijziging van het Besluit inburgering wordt een vrijstelling geïntroduceerd voor het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). De vrijstelling wordt verleend als de aanvrager over werk beschikt. De achtergrond van de vrijstelling is dat als iemand aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren de noodzaak vervalt om ONA-examen te doen. In het besluit is opgenomen onder welke voorwaarden de vrijstelling wordt verleend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
04-12-2018
Einddatum consultatie
01-01-2019
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID
9251
Onderwerpen
Integratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De personen die op grond van de wet- en regelgeving inburgering gehouden zijn om het ONA-examen te doen of die dit examen moeten doen om in aanmerking te komen voor een sterker verblijfsrecht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijziging van het besluit zal er toe leiden dat er minder mensen ONA-examen hoeven te doen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling