Wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs ivm afwijking van artikel 8a Waadi voor werknemers met een beperking

Dit besluit zorgt ervoor dat voor werknemers die werkzaam zijn in een dienstbetrekking als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en van daaruit gedetacheerd worden, de cao Wsw toegepast kan blijven worden, ook als zij gekwalificeerd worden als payrollwerknemers in de zin van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2019
Einddatum consultatie 09-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10686
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Sociale werkbedrijven en SW-werknemers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit besluit zorgt ervoor dat voor werknemers die werkzaam zijn in een dienstbetrekking als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en van daaruit gedetacheerd worden, de cao Wsw toegepast kan blijven worden, ook als zij gekwalificeerd worden als payrollwerknemers in de zin van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs ivm afwijking van artikel 8a Waadi voor werknemers met een beperking

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Bron: wetten.overheid.nl