Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts

Het ontwerpbesluit wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het betreft een uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Kamerstukken 34 375). Er zijn bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure van een bedrijfsarts.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 april 2017