Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat introduceerde in 2022 de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET). Deze regeling wordt in 2024 op een aantal punten gewijzigd, waaronder de subsidiepercentages.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 26 oktober 2023

26 oktober 2023. Het hoofdlijnenverslag is gepubliceerd.