Regeling tijdelijke huurcontracten wezen

Met deze wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt het woningcorporaties toegestaan om meerderjarige weeskinderen tijdelijke huurcontracten van maximaal twee jaar toe te kennen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-09-2021
Einddatum consultatie 05-10-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting heeft voornamelijk gevolgen voor woningcorporaties en voor meerderjarige wezen in ouderlijke sociale huurwoningen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor alle corporaties gezamenlijk worden de administratieve lasten geraamd op maximaal circa € 3.198 per jaar. Voor de meerderjarige wezen die tot de doelgroep behoren worden de totale administratieve lasten geraamd op maximaal circa € 1.947,50.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het gehele voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen