Wet verlaging griffierechten

Reactie

Naam RechtPlus.nl (mr C Lagerweij-Duits)
Plaats Kortenhoef
Datum 16 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het voorontwerp van de wet verlaging griffierechten en het bijbehorende consultatiedocument? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het wetsvoorstel Wet verlaging griffierechten is aanbevelingswaardig. Daarmee wordt de toegang van onder meer MKB-bedrijven tot de rechter verbeterd. Het punt is echter de discrepantie tussen de hoogte van het griffierecht en het bij de gemeentelijke poort vereiste entreegeld ter beoordeling van een nadeelcompensatieverzoek (schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad). Een MKB-bedrijf zal ingeval van een geschil met de overheid straks maximaal € 274 aan griffierecht behoeven te betalen, terwijl het bedrijf mogelijk € 500 is verschuldigd voor het in behandeling nemen van zijn verzoek om nadeelcompensatie. Verwezen wordt naar art. 4:128 lid Awb. Dat artikel maakt onderdeel uit van de nog niet inwerking getreden Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50).