Wet verlaging griffierechten

Consultatie gesloten Recht

In het kort

De ambitie in het coalitieakoord Rutte-IV is om de toegang tot het recht voor burgers en MKB te vergroten door de tarieven voor de griffierechten in het bestuursrecht en voor civiele zaken te verlagen. In dit wetsvoorstel wordt deze ambitie uitgewerkt door middel van het verlagen van de griffierechten.

Reacties op deze consultatie9 openbaar

Bekijk alle reacties