Wet verlaging griffierechten

Reactie

Naam Nederlandse orde van advocaten (S. Schoumacher)
Plaats Den Haag
Datum 15 september 2022

Bijlage