Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet toezicht

Reactie

Naam Ratel music publishing (uitgever Peter van Wijngaarden)
Plaats Kapellen belgië
Datum 30 mei 2018

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten?
De pogingen van het CvTA om de misdrijven begaan door Buma Stemra toe te dekken, deze niet te onderzoeken en haar kennis en macht aanwend en misbruikt om klagers met hele serieuze klachten over het handelen van Buma Stemra te bestrijden is vele malen erger dan de door Buma Stemra gepleegde misdrijven tegen de Nederlandse wetgeving, de auteurswetgeving en de Europese wetgeving. Het CvTA maakt onderdeel uit van onze onderzoekingen naar Buma Stemra, en het CvTA, het doorsluizen van auteursinkomsten naar uitgevers via buitenlandse auteursrechtenorganisaties en de enorme geldbedragen die circuleren in de zogenaamde zwarte box van Buma Stemra waar bevriende uitgeverijen vrij spel hebben uit te keren aan zichzelf ten nadele van de auteurs. Dit doen we o.a. door WOB verzoeken in te dienen bij het CvTA en langs die wijze informatie en data op te vragen die niemand ooit te zien krijgt bij of van Buma Stemra anders de corrupte top (die zou nu (sinds 22-5) vervangen moeten zijn maar niemand weet nog van iets en is mogelijk vervangen door een nieuwe corrupte top) om daarmee bij de politiek aan te kunnen tonen dat Buma Stemra een staat binnen de staat is en vrijelijk met miljoenen kan jongleren zonder dat het gecontroleerd wordt. Rapporten van KPMG 2013 en BDO en Nauta 2017, liegen er niet om en worden angstvallig afgeschermd voor de buitenwereld door deze onleesbaar te presenteren opgevraagd in het kader van een WOB verzoek. Als het CvTA de uitbreiding van de macht krijgt toegewezen te bepalen wat ze wel en niet deelt met de buitenwereld heeft géén enkele burger nog enige controle op een overheid die in dit geval misdrijven toedekt. Het is de burgen die de auteursrechten betaald, iedere burger in Nederland en de componist/auteurs die afhankelijk zijn van een inkomen via Buma Stemra maar geen droog brood meer kunnen eten. Terwijl uitgevers en platenmaatschappijen en Buma Stemra na jaren van teloorgang juichen over de hogere inkomsten van o.a. streamingsdiensten. dit jaar +10% geen enkele componist/auteur zal dit jaar meer inkomen hebben. Mede door Buma Stemra en het toedekken door het CvTA. Zet zowel het CvTA als Buma Stemra direct onder curatele!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht