Wijziging Wet toezicht

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-04-2018
Einddatum consultatie 07-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Collectieve beheersorganisaties, onafhankelijke beheersorganisaties, rechthebbenden, gebruikers van materiaal van rechthebbenden, het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten (CvTA).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel vergroot de slagvaardigheid en doelmatigheid van het toezicht van het CvTA op collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke beheersorganisaties. Verder regelt het voorstel dat het toezicht niet meer volledig uit de algemene middelen wordt bekostigd, maar deels wordt bekostigd door de sector.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Bron: wetten.overheid.nl