Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Wet toezicht

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
12-04-2018
Einddatum consultatie
07-06-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Bestuursrecht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Collectieve beheersorganisaties, onafhankelijke beheersorganisaties, rechthebbenden, gebruikers van materiaal van rechthebbenden, het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten (CvTA).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel vergroot de slagvaardigheid en doelmatigheid van het toezicht van het CvTA op collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke beheersorganisaties. Verder regelt het voorstel dat het toezicht niet meer volledig uit de algemene middelen wordt bekostigd, maar deels wordt bekostigd door de sector.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling