Wet toevoeging pandemieafdeling Kieswet

Indien er in de toekomst sprake is van een pandemie is het van belang dat er specifiek ten behoeve van de voorbereiding en organisatie van verkiezingen maatregelen kunnen worden voorgeschreven, zodat deze veilig kunnen plaatsvinden voor de kiezers, stembureauleden en de gemeentelijke organisatie. Dit wetsvoorstel introduceert daartoe een pandemieafdeling in de Kieswet.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: