Wet invoering associate degree-opleiding

Het wetsvoorstel voorziet in het omvormen van het associate degree programma tot een zelfstandige opleiding. Een zelfstandige associate degree-opleiding krijgt meer ruimte om een eigen arbeidsmarktprofiel, didactisch profiel en organisatie te vormen en wordt daarmee een aantrekkelijke optie voor jongeren en volwassenen voor wie de duur of het niveau van de bacheloropleiding een drempel vormt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 december 2016