wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet

De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 - 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste Kamer, aan de Tweede Kamer, en aan de Europese Commissie, worden geïmplementeerd in regelgeving. Voorliggende wijziging ziet op wijziging van de Meststoffenwet per 1 januari 2020.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-09-2018
Einddatum consultatie 26-10-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouwers, agrarische adviseurs, loonwerkers, accountants, waterbeheerder, natuur- en milieuorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn onderdeel van de nota van toelichting van het wetsvoorstel.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan een reactie worden gegeven.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl

zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021)

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl