Wetsvoorstel informatiegestuurde controles aan de grens

De consultatie betreft een wetsvoorstel inhoudende een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene douanewet met het oog op het structureel verwerken van gegevens ten behoeve van het verbeteren van de grenscontrole en het bestrijden van illegale immigratie alsmede de uitvoering van douanecontrole (informatiegestuurde controles aan de grens).

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: