Wetsvoorstel informatiegestuurde controles aan de grens

De consultatie betreft een wetsvoorstel inhoudende een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene douanewet met het oog op het structureel verwerken van gegevens ten behoeve van het verbeteren van de grenscontrole en het bestrijden van illegale immigratie alsmede de uitvoering van douanecontrole (informatiegestuurde controles aan de grens).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-09-2012
Einddatum consultatie 04-10-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Immigratie Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het uitbreiden van de verplichting voor vervoerders om gegevens door te geven aan de ambtenaren belast met de grensbewaking en het creëren van een wettelijke grondslag voor de verplichting tot het digitaal verstrekken van gegevens ten behoeve van douanecontroles.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Vervoerders in de de luchtvaartsector;
- Luchtvaartpassagiers en bemanning.

Verwachte effecten van de regeling

Verbetering van de doorstroming van passagiers aan de grens.
Verbetering van de effectiviteit en efficiëntie in het grensproces.

Doel van de consultatie

Betrokken partijen en het publiek in brede zin worden nu bij het wetgevingstraject betrokken. Zo wordt zicht gegeven op de besluitvorming tot nu toe en wordt de mogelijkheid geboden te reageren op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel is reactie mogelijk.