Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Bedenktijd voor beursvennootschappen

Het voorontwerp strekt er toe het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van belangen van de vennootschap en haar stakeholders. Daartoe krijgt het bestuur de mogelijkheid om een bedenktijd in te roepen wanneer een aandeelhouder het ontslag van een bestuurder of commissaris voorstelt of ingeval een (vijandig) ovenamebod wordt aangekondigd. Het voorontwerp strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
07-12-2018
Einddatum consultatie
07-02-2019
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID
8899
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beursvennootschappen, hun aandeelhouders en andere stakeholders betrokken bij de beursvennootschap, zoals werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Beursvennootschappen krijgen meer tijd en rust om een zorgvuldige belangenafweging te maken in het belang van alle stakeholders wanneer een aandeelhouder het ontslag van bestuurder of commissaris agendeert of na de aankondiging van een (vijandig) overnamebod. Dit is ook in het belang van de langetermijnwaardecreatie van deze vennootschappen.


Waarop kunt u reageren

wetsvoorstel en toelichting

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling