Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam H Ottevanger
Plaats Eindhoven
Datum 30 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Mijn bezwaren worden goeddeels verwoord in de brief van een groot aantal organisaties, vooraanstaande wetenschappers en bloggers, die u al eerder heeft ontvangen en die ik nog eens als bijlage meestuur..

In het bijzonder het schrappen van de rechterlijke toets kan leiden tot oncontroleerbare blokkades van "ongewenste" content, zodat er al snel sprake is van Internet censuur, zoals we die kennen in landen als Iran en (uit eigen ervaring) de Volksrepubliek China.

Ik meen dat de huidige Gedragscode Notice-and-Take-Down al voldoende mogelijkheden biedt voor de bestrijding van ongewenste content en vind de verregaande aantasting van fundamentele rechten die het gevolg zullen zijn van deze wetswijziging volledig onaanvaardbaar.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht