wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Het wetsvoorstel bevat een zelfstandige bevoegdheid voor de officier van justitie om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Daarnaast wordt het, volgens het wetsvoorstel, strafbaar om zonder toestemming gegevens uit een computer over te nemen, en om computergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (“heling” van computergegevens). Ten slotte wordt het strafbaar om stiekem een met een ander gevoerd gesprek op te nemen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Ruim duizend reacties op internetconsultatie, 10 januari 2011

De internetconsultatie over het wetsvoorstel heeft ruim duizend reacties opgeleverd. Alle reacties waarvan door de inzender is aangegeven dat deze openbaar mogen zijn, zijn op deze site gepubliceerd. De reacties worden in het wetsvoorstel verwerkt. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website. Dit gebreurt nadat de ministerraad met het voorstel heeft ingestemd.