Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam O. Vons
Plaats Huizen
Datum 28 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Rechtstreeks ingrijpen door de Officier van Justitie is niet gewenst!
Zij is slechts de aanklager en haar handel en wandel dient door de Rechtbank te worden beoordeeld.
De Rechtspraak en de Rechtstaat is in zijn algemeenheid juist gediend met een zuivere scheiding tussen aanklager en de Rechterlijke macht.
Het voorkomt willekeur, onzorgvuldigheid en een afglijdende beoordelingsmoraal en de beslissing om in te grijpen wordt tevens beduidend minder beïnvloed door de waan van de dag.
Bovendien voorkomt het rechtsongelijkheid.

Heling
Heling op zich kan niet. Als tenminste duidelijk is dat informatie onrechtmatig is verkregen. Wat de Jager heeft gedaan kan bijvoorbeeld niet. Heling van informatie die is verkregen via het internet in de 1ste lijn is de heler mogelijk te verwijten. In de 2e lijn wordt het al lastiger. De vraag stelt zich of het voor de verdachte wel duidelijk is dat hij onrechtmatig verkregen informatie gebruikt. Juist door de snelheid en het gemak waarmee via internet informatie wordt verkregen en verspreid moet de wetgever zich afvragen of er sprake is van verwijtbaar gedrag c.q. verwijtbare heling.

Als de originele aanbieder/ de eigenares van de informatie deze onbeschermd op internet plaatst is er vanwege het medium dan wel sprake van heling.
Informatie op het net is immers bijna per definitie bedoeld om te delen.
Juist op het net is de verantwoordelijkheid van de informatieverlener/gever misschien wel groter dan die van de gebruiker.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht