wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam Ir. P.F. de Vries
Plaats Amersfoort
Datum 26 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Ik vind dat de overheid zeer terughoudend moet zijn met het opslaan van gegevens van burgers of ingrijpen in de vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat de overheid daarentegen een aantal maatregelen heet genomen die de bovenstaande teruhoudendheid niet laten zien en ik maak me er zorgen over.

Peter de Vries

Bijlage