Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam mr V.G. Keizer
Plaats Amersfoort
Datum 26 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Verzoeke het wetsvoorstel op de volgende punten aan te passen.
-De voorafgaande toets van de rechter-commisaris bij een blokkeringsbevel dient te worden gehandhaafd.
-Het voorgenomen verbod op overname en publicatie van niet-openbare informatie dient integraal te worden heroverwogen.
Verzoeke voorts te verzekeren dat het voorgenomen verbod op het opnemen van eigen gesprekken niet verder gaat dan noodzakelijk is door het opnemen van duidelijker maatstaven voor wederrechtelijkheid.
Voor de motivering verwijs ik naar bijgevoegde brief.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht