Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam A. Verdiesen
Plaats Utrecht
Datum 25 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Onze vrijheid, integriteit en privacy staan op uw spel van leugens&bedrog, kap daar onmiddelijk mee. Beginselen, grondrechten en mensenrechten dienen volwaardig en onverkort te worden gerespecteerd en beschermd, u doet daar afbreuk aan onder het mom van pseudologische 'wetenschap' en politieke ideologieën, er is een krankzinnige werkelijkheid gemaakt. Eenzijdig misbruik van discriminatie&emancipatie voor eigenbelang-richting en smakeloze fakefun&feelgood-belevingen, onze normen&wetten zijn vervalst&vervuilsd onder de valse vlag van vrede&veiligheid, NL is verkwanseld. In het bijzonder strijd ik voor gescheiden kinedren&vaders die massaal grof wreed en bruut worden gediscrimineerd, met alle leed, ellende en (shock)schade van dien waar u geen enkele verantwoording voor neemt (no-fault-constructies!) Achterkamertjes-consensus-dictatuur (verdeel&heers, polariseren&stimatiseren, geld&macht, (pro-choice!) Onze kinderen hebben als mens geen toekomst meer (verburgering=verontmenselijking), waarden voor mensheid en menselijkheid worden kapot gemaak (anti-life, anti-family, anti-male), ook vrouwenrechten over andermans leven zijn inhumaan (o.a. abortus, adoptie, scheiding-ontvadering!) Stop de vuile gefeminiseerde homofiele gender-oorlog tegen kinderen&vaders, hetero's en normale gezinnen! En stop ook de politieke leugen rondom de 'big brother cultuur', overheidsinterventies ter bescherming èn hetstel dienen pas bij bewezen zwaarwegende redenen te worden uitgevoerd, zorgplicht impliceert juist geen bemoeizorg, mensen zijn er niet voor de overheid, en kinderen dus ook niet!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht