Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam S Woning
Plaats Utrecht
Datum 31 juli 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Mijn bezwaar tegen dit wetsvoorstel betreft de bevoegdheid die het OM met deze wet zou krijgen om websites met 'overduidelijk onrechtmatige of strafbare' content zelfstandig offline te halen. In de Nederlandse rechtsstaat geldt nog altijd de Trias Politica en mogen opsporingsinstanties niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Of iets 'onrechtmatig of strafbaar' is dient door een onafhankelijke rechter te worden vastgesteld. Dat het OM in andere situaties wel zelfstandig beperkende maatregelen mag uitvoeren (bijv. de boete na een vermeende verkeersovertreding, waarbij achteraf getoetst kan worden) is betreurenswaardig genoeg, al is de regelgeving op dat soort gebieden vaak wel proportioneel gezien het geringe maatschappelijke effect.

Maar met betrekking tot vrije nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting (ook op het internet) dient men zwaardere eisen te stellen aan beperkende wetgeving en dient de procesgang met voldoende waarborgen tegen eventueel misbruik door de overheid te zijn omkleed. Ongebreidelde censuur door de overheid komt met dit wetsvoorstel dichterbij dan ooit, aangezien het OM dan invloed kan uitoefenen op (het moment van) plaatsing van webcontent die hen 'onwelgevallig' is. Dat is onwenselijk en onacceptabel.


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht