Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam Stichting Verba Volant Scripta Manent (F.G.J. Vos)
Plaats Diemen
Datum 28 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Het concept-wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit dat het Ministerie van Justitie op 28 juli heeft gepubliceerd, leidt tot een disproportionele inperking van fundamentele rechten.
Het Openbaar Ministerie zou hierdoor zonder tussenkomst van een rechter delen van websites en diensten kunnen blokkeren.
Ook wordt het hierdoor moeilijker voor bijvoorbeeld klokkenluiders en journalisten om maatschappelijk relevante informatie openbaar te maken.

Ik verzoek u daarom met de grootste klem in ieder geval de volgende aanpassingen aan het wetsvoorstel door te voeren.
- Ten eerste verzoek ik u de voorafgaande toets van de rechter-commissaris bij een blokkeringsbevel te handhaven.
- Ten tweede verzoek ik u het voorgenomen verbod op overname en publicatie van niet-openbare informatie integraal te heroverwegen.
- Tenslotte verzoek ik u te verzekeren dat het voorgenomen verbod op het opnemen van eigen gesprekken niet verder gaat dan noodzakelijk is.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht