wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam drs J.Y. Zirkzee
Plaats Leiden
Datum 15 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Als bestuurslid van de Freelancers Associatie (FLA), die opkomt voor iedereen die op enigerlei wijze te maken geeft met het auteursrecht, houd ik de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel. het is niet de taak van de overheid te bepalen wat wel en niet door de beugel kan op dat gebied, tenzij aanwijsbaar schade wordt berokkend aan derden.