Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam T. Yin
Plaats Amstelveen
Datum 31 juli 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Schrappen van voorafgaande toetsing werkt censuur in de hand. De bepaling is bovendien heel breed: ze ziet op alle strafbare feiten, en dus ook op – onder meer – auteursrechtinbreuk en belediging. Het OM krijgt dus een grenzeloze bevoegdheid om websites te verwijderen of blokkeren, zonder dat een rechter er eerst naar kijkt.”

Daarnaast heb ik bezwaar tegen het gebrek aan onafhankelijkheid, het gebrek aan noodzaak en het feit dat het ministerie wetenschap negeert. Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg bleek namelijk dat het ministerie de rechtelijke toetsing zou moeten handhaven.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht