wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam E Goverde
Plaats Rotterdam
Datum 23 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
De mogelijkheid websites op provider niveau te blokkeren, zonder tussenkomst van een rechter is absurd.

Het filter zou door zijn (vermoedelijk) gesloten karakter misbruik in de hand werken. Sowieso is er technisch geen enkele oplossing, die niet omzeilt kan worden.

Daarnaast zijn het voornamelijk lobby's en grote bedrijven bestempelen vaak websites als 'fout', wat tijdens rechtszaken vaak niet het geval blijkt te zijn.

Daarnaast lijkt het wetsvoorstel in huidige vorm lijkt de rol van klokkenluiders onmogelijk te maken. Dit gaat soms over kritieke aandachtspunten in de maatschappij, die anders nooit opgepakt zouden worden.

Bijlage