wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam JJA Wolters
Plaats Hengelo
Datum 13 augustus 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Dit is censuur. Dit kan alleen na tussenkomst van de rechterlijke macht.