Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam www.twitter.com/robincaron (Mr. R. Caron)
Plaats Wijdemeren
Datum 30 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Op grond van deze vijf punten bent u verplicht dit wetsvoorstel onmiddellijk in te trekken.

1 Bevordert censuur en is daarom in strijd met de uitings- en ontvangstvrijheid zoals gegarandeerd door art. 7 Gw en art. 10 EVRM.

Schrappen van voorafgaande toetsing werkt censuur in de hand. De bepaling is bovendien heel breed: ze ziet op alle strafbare feiten, en dus ook op – onder meer – auteursrechtinbreuk en belediging. Het OM krijgt dus een grenzeloze bevoegdheid om websites te verwijderen of te blokkeren, zonder dat een rechter er eerst naar kijkt.

2 Gebrek aan onafhankelijkheid. Wetsvoorstel is in strijd met het 'fair trial'-beginsel ex art. 6 EVRM.

We kunnen er niet op rekenen dat het OM een onafhankelijke beoordeling kan maken van de vraag of een bepaalde website een beroep kan doen op de vrijheid van meningsuiting. Het OM heeft immers tot taak het strafrecht te handhaven.

3. Geen noodzaak en ism het verbod op detournement de pouvoir uit de AWB.
Het schrappen van voorafgaande toetsing is niet noodzakelijk. Het OM kan websites nu al verwijderen of blokkeren, maar gelukkig nadat een rechter dat heeft getoetst. Uit de ervaring met deze bevoegdheid van de afgelopen jaren, blijkt dat er geen enkele noodzaak is om die toetsing te schrappen. Een rechter kan bovendien als dat nodig zou zijn heel snel zijn oordeel geven over een verzoek van het OM.

4. Negeert wetenschap en is ism het recht op een onafhankelijke rechterlijke toetsing.
De regering negeert een wetenschappelijk advies uit 2007 hierover. Wetenschappers van de Universiteit van Tilburg adviseerden in 2007 in een rapport over de herziening van deze bepaling al dat deze rechterlijke toetsing moet worden gehandhaafd.

5. Checks and balances. Wetsvoorstel is ism de scheiding der machten (Trias Politica).
Het voorstel zou bestaande checks and balances ondermijnen. In een rechtsstaat hoort de rechter de uitoefening van vergaande bevoegdheden van het OM zoals het op zwart zetten van een website vooraf te controleren.
Het OM heeft o.a. met de Wahv ruimschoots bewezen deze verantwoordelijkheid niet aan te kunnen.

Hierbij een oproep aan het parlement om het volk daadwerkelijk te gaan vertegenwoordigen. Het laatste wat rest is de Nederlandse Staat in rechte aan te spreken op de stroom van onrechtmatige wetgeving.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht