Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam dr N.P. Dekker
Plaats Amsterdam
Datum 27 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Ik vond de inhoud van dit wetsvoorstel zeer bedenkelijk. Het Openbaar Ministerie behoort niet bevoegdheid te krijgen om websites uit de lucht te doen halen als men binnen deze dienst van mening is dat de inhoud ervan een strafbaar feit bevat. In een rechtstaat is voorafgaande tussenkomst van een rechter voor zo'n maatregel onontbeerlijk. Ik deel de bezwaren die zijn geformuleerd in de brief van 15 september j.l. aan de minister van Justitie door een groot aantal personen en organisaties, waaronder de vereniging Vrijbit waarvan ik lid ben.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht