wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam N Bothof
Plaats Lent
Datum 28 juli 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Censuur van overheidswege is niet grondwettelijk.