wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam Beta Research BV (Dr. ir. ir. R Vlaming)
Plaats Schoorl
Datum 15 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Deze wet maakt het mogelijk dat de overheid, zonder tussenkomst
van de rechter, materiaal van het internet verwijderd, dan wel
laat verwijderen. Dat de rechter deze beslissing achteraf kan
terugdraaien is mosterd na de maaltijd. In een rechtsstaat
moet de rechter de enige zijn die tot een dergelijke maatregel
zou moeten kunnen overgaan. Deze wet is in mijn ogen de opmaat
naar overheidscensuur.
De wet moet geheel van tafel.